Σήμερα: May 21 2019
ρωσικός Αγγλικά ελληνικά της Λετονίας γαλλική γλώσσα Γερμανός Απλοποιημένα Κινέζικα) αραβικός Εβραϊκά

Όλα όσα θα σας ενδιέφερε να μάθετε για την Κύπρο στην ιστοσελίδα μας Cyplive.com
ο πιο ενημερωτικός πόρος για την Κύπρο στο τρένο

Πολιτική απορρήτου της πύλης CypLIVE

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών (στο εξής - η Πολιτική) εφαρμόζεται σε όλες τις πληροφορίες που CYPLIVE ή / και οι θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσώπων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με CYPLIVE (στο εξής - CYPLIVE), μπορεί να πάρει το χρήστη κατά τα χρησιμοποιήσετε όλα από τοποθεσίες, υπηρεσίες, υπηρεσίες, προγράμματα και προϊόντα της CYPLIVE (εφεξής - Υπηρεσίες, Υπηρεσίες CYPLIVE). Οι χρήστες συμφωνούν να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες που τους παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική στο πλαίσιο των σχέσεων με ένα από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο CYPLIVE, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα που ανήκουν σε CYPLIVE.

Η χρήση της Υπηρεσίας υποδηλώνει αποδοχή των χρηστών CYPLIVE σας με αυτή την πολιτική και τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων? σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες όρους, ο χρήστης οφείλει να απέχει από τη χρήση των Υπηρεσιών.

1. Προσωπικά στοιχεία των χρηστών, η οποία λαμβάνει και επεξεργάζεται CYPLIVE

1.1. Στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, οι "προσωπικές πληροφορίες χρήστη" σημαίνουν:

1.1.1. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης τον εαυτό τους κατά την εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) ή κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Υποχρεωτικό για την παροχή των υπηρεσιών (υπηρεσίες) οι πληροφορίες που σημειώνονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη κατά την κρίση του.

Τα δεδομένα 1.1.2 διαβιβάζεται αυτομάτως στις Υπηρεσίες CYPLIVE κατά τη χρήση τους από το λογισμικό του χρήστη του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των IP διεύθυνση, τις πληροφορίες του cookie, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη (ή ένα πρόγραμμα με το οποίο έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία), το χρόνο πρόσβασης, τη διεύθυνση της σελίδας που ζητήσατε.

1.1.3 Λοιπές πληροφορίες για το χρήστη, τη συλλογή ή / και τα οποία η διανομή ορίζεται στα κανονιστικά κείμενα των ατομικών CYPLIVE υπηρεσιών.

1.2. Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται μόνο στις υπηρεσίες CYPLIVE. CYPLIVE δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για δικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους ο χρήστης μπορεί να πάει σε συνδέσμους, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα CYPLIVE, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Σε τέτοιες ιστοσελίδες, ο χρήστης μπορεί να κληθεί να συγκεντρώσει ή άλλες προσωπικές πληροφορίες, και μπορεί επίσης να εκτελέσετε άλλες ενέργειες.

1.3. Η CYPLIVE γενικά δεν επαληθεύει την αξιοπιστία των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες και δεν ασκεί έλεγχο στη νομική τους ικανότητα. Ωστόσο CYPLIVE προέρχεται από το γεγονός ότι ο χρήστης παρέχει έγκυρη και επαρκή προσωπικές πληροφορίες όπως ζητείται στην αίτηση εγγραφής, και κρατήστε αυτές τις πληροφορίες μέχρι σήμερα. Οι συνέπειες της παροχής μη αυθεντικών πληροφοριών καθορίζονται στο Υπηρεσίες συμβολαίου χρήστη CYPLIVE.

2. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

2.1. CYPLIVE συλλέγει και αποθηκεύει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών (εκτέλεση συμφωνίες και συμβάσεις με τον χρήστη).

2.2. Οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών CYPLIVE μπορεί να χρησιμοποιήσει για τους ακόλουθους σκοπούς:

2.2.1. Αναγνώριση των μερών στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων με CYPLIVE?

2.2.2. Δίνοντας στο χρήστη μια εξατομικευμένη υπηρεσία?

2.2.3. Η επικοινωνία με το χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής κοινοποιήσεις, αιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών, την παροχή υπηρεσιών, καθώς και η επεξεργασία των αιτήσεων και εφαρμογές από το χρήστη?

2.2.4. Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ευκολία χρήσης, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών?

2.2.5. Στόχευση των διαφημιστικών υλικών?

2.2.6. Διεξαγωγή στατιστικών και άλλων μελετών που βασίζονται σε ανώνυμα δεδομένα.

3. Όροι επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του χρήστη και τη μεταφορά τους σε τρίτους

3.1. Προσωπικά στοιχεία CYPLIVE καταστήματα των χρηστών, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

3.2. Όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών για να κρατήσει εμπιστευτικές, εκτός από τις περιπτώσεις εθελοντική παροχή των πληροφοριών χρήστη για τον εαυτό τους για την πρόσβαση του κοινού στο κοινό. Εάν χρησιμοποιείτε μια ξεχωριστή υπηρεσία, ο χρήστης συμφωνεί ότι ένα ορισμένο μέρος των προσωπικών του δεδομένων γίνεται δημόσια.

3.3. CYPLIVE μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.3.1. Οι χρήστες έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους για τέτοιες ενέργειες?

3.3.2. Η μεταφορά απαιτεί τη χρήση ενός χρήστη μέσα σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή για την παροχή υπηρεσιών προς το χρήστη?

3.3.3. Μεταφορά Κύπρος ή με άλλο τρόπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο των νομικών διαδικασιών?

3.3.4. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πώλησης ή άλλης μεταβίβασης της επιχείρησης (εν όλω ή εν μέρει), και ο αγοραστής να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις για τη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας Πολιτικής σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που έλαβε από τον ίδιο?

3.3.5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων CYPLIVE ή τρίτων σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης παραβιάζει τους Όρους CYPLIVE υπηρεσίας.

3.4. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η CYPLIVE καθοδηγείται από το Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.

4. Αλλαγή της χρήσης προσωπικών πληροφοριών

4.1. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει (ενημέρωση, συμπλήρωμα) δίνοντάς τους προσωπικές πληροφορίες ή μέρος αυτής, καθώς και τις ρυθμίσεις απορρήτου, χρησιμοποιήστε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.2. Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαγράψει τις προσωπικές πληροφορίες που του παρέχονται εντός του καθορισμένου λογαριασμού χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Διαγραφή λογαριασμού". Ταυτόχρονα, η διαγραφή ενός λογαριασμού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης ορισμένων υπηρεσιών CYPLIVE.

5. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

5.1. CYPLIVE λαμβάνουν τα αναγκαία και επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τυχαία, την καταστροφή, την τροποποίηση, το κλείδωμα, αντιγραφή, διανομή, και άλλες παράνομες ενέργειες τρίτων μαζί της.

6. Αλλάξτε Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εφαρμοστέο δίκαιο

6.1. Η CYPLIVE έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την πολιτική απορρήτου. Όταν κάνετε αλλαγές στην τρέχουσα έκδοση, εμφανίζεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Η νέα έκδοση της Πολιτικής τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της τοποθέτησής της, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής. Η τρέχουσα έκδοση είναι πάντα ενεργοποιημένη σελίδα.

6.2. Η σημερινή πολιτική και η σχέση μεταξύ του χρήστη και CYPLIVE, που προκύπτουν από την εφαρμογή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της Δημοκρατίας της Κύπρος.

7. Επικοινωνήστε μαζί μας. Ερωτήσεις και προσφορές

7.1. Οποιεσδήποτε προτάσεις ή ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική θα πρέπει να αναφερθεί ότι CYPLIVE Υποστήριξης Πελατών (support@cyplive.com).

Ημερομηνία 01.10.2012

Το σενάριο του διαφημιστικού banner του ρυθμιστικού είναι OFF
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!