Πηγαίνετε στο Δημοσιότητα
«Επιστροφή στα νέα

ειδήσεις

15.02.2018

Οι γυναίκες της Κύπρου θα υποστηριχθούν στις επιχειρήσεις

50 Κύπριοι θα λάβουν μέρος στις «Γυναίκες στις Επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, το οποίο θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης και να επιτύχουν στην επιχείρησή τους. Ο σκοπός του προγράμματος - για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στις επιχειρήσεις, και να προωθήσει την ιδέα της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην Κύπρος, σύμφωνα με Κύπρος Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για εκπαιδευτή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Δημοκρατίας της Κύπρος, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι σχετικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των δύο φορέων και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Δημοκρατίας της Κύπρος Μάιο 2017 χρόνια.

Το πρόγραμμα "Γυναίκες στις Επιχειρήσεις" θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018-2020. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατακτήσουν τις δεξιότητες διαχείρισης της ομάδας, θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τους και θα προτείνουν τρόπους επίλυσης τους. Το πρόγραμμα στοχεύει να εμπνεύσει τις κυπριακές γυναίκες με την πεποίθηση ότι θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να πετύχουν σε ήδη υπάρχοντες.

Πηγή: EVROPAKIPR

Tags: Κύπρος, Οικονομία, Επιχειρήσεις, Γυναίκες, Ευρώπη